Servicii

 ASISTENȚĂ profesionistă pe parcursul vânzării/cumpărării unui imobil

Ați găsit un apartament potrivit și sunteţi dispuși să-l cumpăraţi?  La orice etapă a procesului, începând cu alegerea şi terminând cu semnarea actului de primire și transmitere, pot apărea întrebări, de soluționarea cărora depinde succesul tranzacției. Noi suntem disponibili să vă oferim asistență profesionistă la oricare dintre aceste etape.

 • Negocierile cu proprietarul apartamentului;
 • Plata în avans – asistență la achitarea sumei în avans negociate, în așa mod, ca în cele din urmă, să nu pierdeți banii;
 • Verificarea apartamentului: verificarea actelor valabile la moment / legalitatea dreptului de proprietate asupra apartamentului și condițiile de vânzare / corespunderea planului apartamentului cu documentele confirmative prezentate / verificarea persoanelor cu dreptul de folosință asupra apartamentului (cine, în afară de proprietar, mai locuieşte în apartament / verificarea actelor privind înregistrarea și traiul copiilor (rezoluția organului de tutelă și curatelă);
 • Organizarea si desfășurarea tranzacției.
 Asistența vânzării apartamentului (pentru vânzători):

Apartamentul Dvs. este pregătit pentru vânzare și aţi găsit un cumpărător?

Vă ajutăm să perfectaţi tranzacţia de vânzare operativ şi în deplină siguranţă, astfel încât actele să corespundă întocmai legislaţiei, iar dumneavoastră să primiţi neîntârziat suma de bani scontată.

 • Negocierile cu cumpărătorul;
 • Avansul – asistenţă la obținerea plăţii în avans sau arvunei în așa mod, ca să nu pierdeți banii dumneavoastră;
 • Adunarea actelor necesare – asistență la obținerea actelor necesare pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare al apartamentului;
 • Organizarea si desfășurarea tranzacției.
 Asistență juridică complexă la efectuarea tranzacției

 Asistența juridică deplină în vederea realizării  tranzacţiei cu obiectul imobiliar (apartament, teren, etc.) prin concursul specialiștilor „ACCES IMOBIL” presupune:

 • negocierile cu contractorii pentru a proteja interesele clientului;
 • analiza actelor de confirmare a dreptului asupra obiectului;
 • analiza actelor privind apariția și transmiterea dreptului de proprietate (verificarea istoricului);
 • analiza actelor pentru tranzacție, a conformității acestora cu legislația în vigoare și suficiența lor pentru încheierea tranzacției;
 • colectarea și pregătirea pachetului de acte necesare pentru tranzacție;
 • verificarea informațiilor despre obiectul imobiliar, prezenţa grevărilor asupra dreptului de proprietate, a restricțiilor, aresturilor, interdicțiilor etc.
 Vânzarea apartamentelor, caselor, terenurilor Și imobilelor comerciale

Mai întâi de toate, noi suntem cei care vă reprezentăm și vă protejăm interesele pe piaţa imobiliară. Încredințând companiei noastre vânzarea imobilului dvs., faceți din start economii de timp, veţi vinde convenabil apartamentul și veţi obține un spectru complex de servicii adiacente.

 Cum poate fi evaluat corect imobilul PENTRU vânzare?

Prima și cea mai importantă etapă a vânzării este evaluarea de piață (de expert) a apartamentului. Specialistul imobiliar ia în consideraţie toți parametrii obiectului – amplasarea și infrastructura, caracteristicile construcției, starea comunicațiilor, calitatea reparației, priveliştea din ferestre și multe altele. Pe lângă aceasta,specialiştii noştri se orientează nu atât la preţul enunţat în anunţurile obiectelor similare, cât la rezultatele unor tranzacţii realmente încheiate.

 Vânzarea  proprietăţii imobiliare: cum să  găsim cumpărătorul?

Următorul pas va fi promovarea individuală a ofertei dumneavoastră. Pentru vânzarea în scurt timp și la un preţ maximal convenabil, noi lansăm publicitate prin numeroase canale mediatice care sunt maximal eficiente (publicații specializate în domeniul imobiliar – ziarul „Makler”, toate bazele de date vizitate din spațiul Internet etc.). La fel, prezentăm toate obiectele în bazele de vânzare a apartamentelor de pe site-ul nostru. Publicitatea complexă şi integrală a apartamentului expus pentru vânzare produce efecte maxime și asigură succesul operațiunii în ansamblu.

 Tranzacţia de cumpărare – vânzare?

Experții noștri, de asemenea, oferă consultații şi asistență la etapa adunării și verificării tuturor actelor necesare, organizează vizite la fața locului pentru cumpărători, au grijă de efectuarea tuturor decontărilor reciproce şi tranzacția  cumpărare-vânzare propriu-zisă. 

 RĂscumpărarea urgentă a apartamentelor

Dacă aveți nevoie urgent de banii din vânzarea imobilului, atunci serviciul „răscumpărarea urgentă”  este tocmai pentru dumneavoastră. În acest caz, compania nu caută cumpărători, nu plasează publicitate, noi apelăm la investitorii cu care suntem într-o strânsă colaborare, și ei participă în calitate de cumpărător, unde, din propriile mijloace financiare, răscumpără apartamentul dumneavoastră. Concomitent, prețul obiectului imobiliar va constitui 90 – 70% din valoarea lui de piață. În acest caz, data înceheierii tranzacției se va stabili timp de 2-3 zile după adresarea la companie. Acest timp este necesar pentru a verifica actele cu privire la dreptul de proprietate asupra apartamentului și pregătirea contractului de cumpărare-vânzare.

Procesul integral include următoarele etape:
 • consultații cu specialistul companiei;
 • evaluarea imobilului;
 • expertiza actelor cu privire la dreptul de proprietate asupra apartamentului;
 • identificarea schemei individuale de efectuare a tranzacției (condițiile și procedeele de obţinere a banilor, termenele și condițiile de eliberare a imobilului, de mutare, plata facturilor pentru serviciile comunale etc.);
 • colectarea și pregătirea actelor pentru semnarea contractului de vânzare;
 • semnarea contractului de cumpărare- vânzare;
 • primirea banilor.
 Avantajele răscumpărĂrii urgente:
 • primirea banilor în regim de urgență,
 • economia de timp: nu este nevoie căutarea cumpărătorilor;
 • apare posibilitatea de a investi rapid mijloacele financiare obţinute, spre exemplu, într-o construcție nouă ;
 • nu este necesară achitarea comisionului companiei;
 • toate riscurile posibile sunt reduse la minim, deoarece în calitate de cumpărător apare investitorul nostru.
 Achiziționarea imobilului

Primul pas in achiziţionarea unui apartament este definirea precisă a parametrilor spațiului locativ de care aveți nevoie și a capacității dumneavoastră de cumpărare. Dacă nu aveți întreaga sumă de bani pentru cumpărare, este posibilă efectuarea tranzacției alternative (proprietatea imobiliară de care dispuneţi este vândută şi, concomitent, este cumpărat apartamentului nou). În caz de necesitate, recurgem la un credit ipotecar, unde vă ajutăm să-l obţineţi cu condiții cât mai convenabile pentru dvs.

În procesul căutării apartamentului potrivit din vastul spectru de propuneri pe piaţă la momentul actual, noi alegem variante ce ar corespunde cât mai deplin doleanțelor dvs.

Ați ales variantele? Noi efectuăm expertiza juridică a apartamentului. O atenție deosebită acordăm verificării lipsei grevărilor asupra obiectelor şi transparenţei tranzacțiilor – anume acesta este stilul constituit de lucru în cadrul companiei „ACCES IMOBIL”.

Experții noștri verifică actele și istoria obiectului din momentul construcției clădirii, acordă o atenție desosebită la destinele tuturor locatarilor care au avut atribuţie la obiectul în cauză. După confirmarea alegerii dumneavoastră și a rezultatelor pozitive ale verificării, dumneavoastră achitaţi suma prealabilă, care vă asigură rezervarea obiectului.

Sunt efectuate calculele necesare, se înregistrează și se semnează contractul de cumpărare-vânzare. Toate aceste acțiuni necesită respectarea strictă a legii și o perfectare impecabilă, dar fiți pe pace – este anume domeniul de maximă responsabilitate a specialiştilor noştri.

AREnda Imobilului

Compania „ACCES IMOBIL” oferă servicii de închiriere a apartamentelor, caselor şi spațiilor comerciale în Chișinău și în suburbii. De asemenea, conlucrăm cu clienți corporativi, selectăm locuințe pentru angajații organizațiilor și companiilor pe diferite termene, atât pentru câteva luni, cât și pentru perioade mai mari.

Avem o bază reprezentativă de clientelă, plasăm publicitate în toate publicațiile afirmate și pe site-urile de profil. Astfel, în scurt timp găsim și un chiriaș de încredere. În baza noastră de date se conțin doar oferte actuale.

 Evaluarea obiectului imobiliar 

Pentru ca investițiile financiare să fie justificate şi convenabile, experții „ACCES IMOBIL” vă vor ajuta să evaluaţi lichiditatea obiectului imobiliar. Dacă doriți să aflați valoarea de piață a imobilului dumneavoastră, numai o evaluare profesionistă va scoate în evidență toți factorii care influenţează formarea prețului.

 Rețelele ce asigură condiţiile de viaţă în cadrul obiectului.

Factorii formatori de prețuri, influiențând în mod direct sau mijlocit prețul imobilului, depind nu doar de spațiul locativ al edificiului și suprafața terenului de pământ, dar și de o serie de alți factori, cum ar fi amplasarea imobilului, structura organizatorică a teritoriului, ambianța socială, materialele de construcții utilizate, calitatea construcției și lucrărilor de finisare, dotarea obiectului cu utilaje și echipament, starea rețelelor etc.

Starea ecologică a teritoriului.  De asemenea, trebuie să acordăm atenţie deosebită perspectivelor de dezvoltare a localității, în care este amplasat obiectul, spre exemplu, lărgirea căilor de acces, construirea complexelor industriale şi de depozitare mari și așa mai departe.

Desigur, cele enumerate sunt doar o parte din considerentele, de care trebuie să ținem cont atunci când estimăm prețurile la diferite obiecte imobile pe care le vindem sau le cumpărăm. Obiectele imobile trebuie evaluate, luând în considerație și direcțiile,  și gradul de formare a zonelor, de pregătire a obiectului sau a întregii localități etc. Odată cu apelarea la specialiștii companiei „ACCES IMOBIL”, noi vă garantăm succes și satisfacție deplină în urma achiziționării sau vânzării imobilului dumneavoastră.