filtru

Credite Ipotecare/imobiliare

Cu ajutorul unui credit ipotecar/imobiliar putem procura mult mai ușor un bun imobil în codiții avantajoase, fie că este vorba despre un credit ipotecar ordinar sau un program special precum este programul de stat "Prima casă". Echipa Acces Imobil, datorită parteneriatelor stabilite cu mai multe instituții bancare și financiare, te poate ajuta să obții un credit ipotecar în condiții mult mai avantajoase și într-un termen de timp mai scurt pentru procurarea unui apartament, casă, spațiu comercial sau teren.

Programul guvernamental "PRIMA CASĂ"

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă, e nevoie să întruniți următoarele condiţii:

 • să aveți vîrsta de pînă la 45 de ani;
 • să fiți cetăţean al R. Moldova, angajat în R.M. şi să dispuneți de venituri din surse oficiale;
 • mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale Dvs și/sau ale familiei Dvs, precum și ale rudelor de gradul I;
 • să nu deţineți în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • soțul/soția Dvs. să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • prima rată de cel puțin 10% din prețul total a locuinței.

Programul guvernamental "PRIMA CASĂ 2"

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă 2, e nevoie să întruniți condițiile programului Prima Casă dar și condițiile enumerate mai jos :

 • preţul locuinței nu trebuie să depăşească suma de 500 de mii de lei sau echivalentul a 25 000 euro.
 • trebuie să fiți angajat în sectorul bugetar: pedagogi, medici, poliţişti etc.

Condiții de acordare credit ipotecar ordinar:

 • ai venituri care au caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri recurente)
 • nu ai restante active sau debite neachitate la scadență
 • ai vârsta de maxim 65 de ani la sfârsitul perioadei de creditare
 • ești cetățean al RM
 • prima rată de cel puțin 30% din prețul total a locuinței.

Acte necesare:

 • Actele de identitate ale tuturor participanților cu venituri
 • Acte care atestă veniturile lunare
 • Raportul de evaluare a bunului imobil
 • Extrasul din Registrul bunurilor imobile
 • Documente aferente imobilului
credit ipotecar chisinau

Calculator al creditului ipotecar

Preț imobil
0
15 000 €
300 000 €
Rata dobânzii
0 %
5%
30%
Prima rată
0
(0 %)
10%
90%
Rambursare
0 ani
1 an
30 ani
Suma finanțată
0
Plata lunară
0