filtru

Închirierea imobilelor

Compania „ACCES IMOBIL” oferă servicii de închiriere a apartamentelor, caselor și spațiilor comerciale în Chișinău și în suburbii.

Închirierea unui imobil are loc în următoarele etape:

  1. Noi, compania imobiliară Acces Imobil, vom interveni la identificarea imobilului solicitat, în prealabil efectuând toate verificările legale necesare în ceea ce privește titlul de proprietate al proprietarului.
  1. Vom verifica dacă proprietarul imobilului figurează sau nu ca fiind înregistrat cu datorii la oficiile fiscale de stat sau la furnizorii de servicii comunale.
  1. În cazul în care închirierea are loc prin intermediul unui reprezentant, vom verifica mandatul special pentru închiriere al acestuia.
  1. De asemenea, ne vom implica la negocierea contractului de locațiune astfel încât condițiile acestuia să fie reciproc avantajoase pentru ambele părți: proprietarul și chiriașul.
  1. În contractul de locațiune, vom stipula în mod expres clauzele privind obligațiile proprietarului (cu referire la reparațiile  curente, reparațiile majore, asigurarea imobilului).
  1. La fel, în contractul de lcațiune se va stipula o suma fixa, sub formă de penalitate, pe care chiriașul urmează să o plătească în cazul rezilierii contractului unilateral de către acesta. Tot aici se vor stipula condițiile și suma ce va reprezenta garanția pe care o poate percepe proprietarul în cazul nerespectării clauzelor contractuale.
  1. În contract, se va preciza data la care se va preda spațiul locativ sau comercial cât și se va întocmi un proces-verbal de predare-primire, în care se va constata starea spațiului la momentul închirierii, inventarul bunurilor existente, precum și înregistrarea datelor a contoarelor.

Plata pentru servicii

Pentru proprietari percepem un onorariu în valoare de 1 lună chirie a bunului imobil, iar pentru chiriași avem 0% comision.

Pentru mai multe detalii contactează-ne 078 888 900 sau te așteptăm pe adresa: mun. Сhișinău, bd. Grigore Vieru 12/1.

Acces Imobil — cu noi faci alegerea corectă!

Acces Imobil — cu noi faci alegerea corectă!

Alte servicii imobiliare