Credit ipotecar “Prima Casă”

Credit ipotecar “Prima Casă”

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă, e nevoie să întruniți următoarele condiţii:

 • să aveți vîrsta de pînă la 45 de ani;
 • să fiți cetăţean al R. Moldova, angajat în R.M. şi să dispuneți de venituri din surse oficiale;
 • mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale Dvs și/sau ale familiei Dvs, precum și ale rudelor de gradul I;
 • să nu deţineți în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • soțul/soția Dvs. să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • li>prima rată de cel puțin 10% din prețul total a locuinței.

Video: Lansarea programului "Prima Casă"

Programul guvernamental "PRIMA CASĂ 2"

Credit ipotecar “Prima Casă”

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă 2, e nevoie să întruniți condițiile programului Prima Casă dar și condițiile enumerate mai jos :

 • preţul locuinței nu trebuie să depăşească suma de 600 de mii de lei sau echivalentul a 30 000 euro.
 • trebuie să fiți angajat în sectorul bugetar: pedagogi, medici, poliţişti etc.

Pentru lucrătorii bugetari, statul compensează până la 50% din corpul creditului (din valoarea totală a sumei luată în credit).

Programul guvernamental "PRIMA CASĂ 3"

Credit ipotecar “Prima Casă”

Statul va sprijini financiar pentru procurarea locuințelor familiile cu copii. Proiectul „Prima Casă 3”, presupune compensarea treptată din Bugetul de Stat a creditului ipotecar, de la 10 până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie și anume:

 • familiile cu 1 copil pot obține 10% la sută compensație din suma creditului ipotecar
 • cu doi copii – 20%
 • cu trei copii – 50%
 • cu patru copii pot conta pe 100% compensații din suma împrumutului.

Acte necesare:

 • Actele de identitate ale tuturor participanților cu venituri
 • Acte care atestă veniturile lunare
 • Raportul de evaluare a bunului imobil
 • Extrasul din Registrul bunurilor imobile
 • Documente aferente imobilului

Video: Cum accesezi un credit imobiliar "Prima Casă"

Calculator credit ipotecar

15 000 €
300 000 €
5 %
30 %
10 %
90 %
1 an
30 ani
Slider Slider
Suma finanțată
21 000 €
Plata lunară
0 €
MAIB
Ce primești?
 • Rate avantajoase și flexibile
 • Proces simplificat de aprobare a creditului timp de 1 zi
 • Asistență personalizată pe tot parcursul procesului
 • Varietate de produse de creditare, inclusiv ipotecă, prima casă și refinanțare
 • Ofertă potrivită pentru orice tip de venit oficial: dividende, salariu, venit din arendă, transferuri rapide de peste hotare.

Ai nevoie de consultația unui broker ipotecar?

Phone Sună acum: 078 888 900